LZTR virtual wing
wz

VITAJTE

Sme skupina nadšencov venujúcich sa bezmotorovému /výhľadovo snáď aj motorovému/ lietaniu v Trnavskom aeroklube. Keďže termické počasie nieje vždy dostupné a taktiež cez týždeň musíme bohužiaľ chodiť do práce, v týchto ťažkých dňoch lietame online simulátor Il2-1946. Sú medzi nami borci s niekoľkoročnou skúsenosťou s virtuálnym lietaním ale aj začiatočníci, takže s nami zažijete vážne súboje, ale aj ľahké zostrely.


AEROKLUB TRNAVA
AKTRNAVA

WELCOME

We are a group of enthusiasts dedicated to non-motorized / prospectively perhaps the motor / flying in Trnava aeroclub. Since thermal weather is not always available and in the week we unfortunately have to go to work, in these difficult days we are flying online simulator Il2-1946. They are among us guys with several years experience with virtual flying but also beginners, so with us you will experience serious fights, but easy kills too...IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad
INFO u IL-2 Sturmovik CZ


 
admin

Power By TeriRS